HİZMET STANDARTLARI

GÖNEN TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

BORSAYA KAYIT OLMA

 

(Tüzel Kişiler İçin)

 1. Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi
 2. Ticaret Sicili Nizamnamesinin 104.Maddesi gereğince sicil memuru tarafından tasdiknamenin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesinin bir nüshası veya tasdikli örneği
 3. Ticaret Sicil Belgesi
 4. Noterlikçe tastikli imza sirküsü
 5. Vergi kayıt belgesi
 6. 3 adet vesikalık fotoğraf(4,5*6 ebatında )
 7. İmzaya yetkili şahısların ikametgâh ilmuhaberi
 8. İmzaya yetkili şahısların Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği 

 

(Gerçek Kişiler İçin)

 1. Gerçek Kişi Kayıt Beyannamesi
 2. Noterlikçe tastikli imza sirküsü
 3. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
 4. Vergi kayıt belgesi
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (4,5*6 ebatında)
 6. İkametgâh ilmuhaberi
 7. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi

 

 

 

  

3 İŞ GÜNÜ
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)

2023 YILI İÇİN;

KAYIT ÜCRETİ TESPİT EDİLEN DERECENİN KARŞILIĞI KAYIT ÜCRETİ OLARAK ALINIR. KAYIT EDİLEN YIL SADECE KAYIT ÜCRETİ ALINIR.

FEVKALADE   =2000 TL

 1. DERECE = 1600 TL
 2. DERECE=  1400 TL
 3. DERECE=  1200 TL
 4. DERECE=  1050 TL
 5. DERECE=   1030TL
 6. DERECE=    1010TL

AİDATLAR HAZİRAN VE EKİM AYLARINDA 2 EŞİT TAKSİTTE ÖDENİR.

2

BORSA KAYDINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA

 

 1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,      
 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Vergi Levhası Fotokopisi
 5. Dilekçe

 
1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)

 

 

ÜCRETSİZ
3

BORSADAN KAYIT SİLME

 1. Dilekçe
 2. Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösterenTürkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,           
 3. Vergi Dairesinden İşyeri Kapatma Tutanağı.

 

 

 

1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)

 

ÜCRETSİZ

 


4

BORSA KAYIT SURETİ VE ÜYELİK BELGESİ

 1. Dilekçe


30 DAKİKA

 

ÜCRETSİZ

 

5

MÜSTAHSİL ALIMLARININ TESCİLİ

 

 Müstahsil alımlarının tescil için Müstahsil
Makbuzları veya ayrıntılı müstahsil listesi

5 -45 DK.

 

 

 

%0,1

Tavan =1050 TL

Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50si

 

6

 

FATURA TESCİLİ

 

 

Faturanın Aslı

 

5 -15 DK.

 

%0,1

Tavan =1050 TL

Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50si

 

7

 

 

İHRACAT TESCİLİ

 

Faturanın Aslı

5 DK.

İhracat Tescili Bedelsizdir.

8

MEVZUATA UYGUN BELGENİN VERİLMESİ

 

Üyelerimizin şahsen veya dilekçe ile müracaatında

 

2 dakika

 

Ücretsizdir.

9

SALON SATIŞ UYGULAMALARI

 

NUMUNE ÜZERİNDEN SATIŞ
Müstahsillerimizin kendilerinin getirdiği numune örneği
ANALİZLİ SATIŞ
Numunenin tamamının Borsamıza getirilmesi
TC Kimlik Numarası

 

Satışın başlamasından satış akdinin gerçekleşmesine kadar en geç 3 Dakika

 

Analizli Satış: 25,00 TL

Salon Satış organizasyon Bedeli: Her alım-satımda 1050,00 TL yi geçmemek üzere %0,02

 

 

10

HUBUBAT
ANALİZLERİ

 

Üyelerimizin veya müstahsillerin çeltik ya da buğday numunelerini borsamıza getirmesi

Çeltikte randıman ve rutubet ölçümü: en geç 30 dk

Buğdayda rutubet, gluten, sedimentasyon, hektolitre, indeks tayini: en geç 180 dk

 

Çeltikte randıman ve rutubet ölçümü: üyeye :25,00 TL

Üye harici olanlara:50,00 TL

Buğdayda üye: 25,00 TL

Üye harici olanlara: 50,00 TL

 

11

YERLİ MALI BELGESİ

4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63.Maddesi gereğince

*Dilekçe

*Kapasite Raporu

*Sanayi Sicil Belgesi

*Gıda Sicil belgesi

*Gıda Üretim Sertifikası

1-3 SAAT

ÜCRETSİZ


12

 

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 

1.Dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

ÜCRETSİZ

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması

Veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk Müracaat Yeri                                                                                                  İkinci Müracaat Yeri:

İsim               : Fevzi ŞEN                                                                                               İsim         : Taner KEŞANLI

Ünvan            : Genel sekreter Yardımcısı                                                                 Ünvan       : Genel Sekreter

Adres             : 100.Yıl mah.Cumhuriyet Bulvarı No: 148       /       Adres:100.Yıl mah.Cumhuriyet Bulvarı No: 148

Telefon           : 0 266 762 1742                                                                                   Telefon     : 0 266 762 1742

Faks                 : 0 266 762 1764                                                                                   Faks        : 0 266 762 1764

E-Posta            : gonentb@tobb.org.tr                                                                         E-Posta   : gonentb@tobb.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close