Tarım ve Orman Bakanlığı Bireysel Sulama Desteği Başvuruları

29 Aralık 2022
22
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bireysel Sulama Desteği Başvuruları

Bireysel Sulama Hibe Destek Programı

Bakanlığımız tarfından hazırlanan;tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarfından kullanımının yaygınlaştırılması daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları hakkındaki (Tebliğ No:2021/7) tebliğ 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.

Bu tebliğ kapsamında aşağıda yatırım konusu belirtilen desteklemelere müracaat:1 Ocak 2023 tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılacaktır.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,
ğ) Akıllı sulama sistemleri.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close