2022 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

31 Mayıs 2022
39
2022 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

     Kurumumuz hububat alımlarını, hububat alım politikaları çerçevesinde barem ve satın alma şartlarına göre gerçekleştirmektedir.

     2022 döneminde uygulanacak hububat alım bareminde yer alacak ekmeklik buğday çeşitlerinde değerlendirmelerde bulunmak üzere 'de video konferans yöntemi ile Alım ve Muhafaza 28 Nisan 2022 Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü,Bakanlığımızın ilgili birimleri, Ticaret Borsaları, TSÜAB, TSE, TKKMB, UHK, OAİB, TİGEM,TUSAF, TZOB, PANKOBİRLİK, Bahri Dağdaş ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin de yer aldığı değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
     Toplantı sonucunda kararlaştırılan 2022 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi ekte gönderilmiş olup aynı zamanda sitemizde de yayımlanmıştır.Detay için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close